Stavební dozor

Společnost IB & Partner s.r.o. realizuje stavební dozory jak pro privátní investory, tak pro město, jeho městské části a organizace. Nejčastěji dozoruje objekty pozemního stavitelství (včetně rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí), ale výjimkou není ani stavební dozor výstavby inženýrských sítí a komunikací.

Doposud nejvýznamnější akcí v oblasti stavebního dozoru byla rekonstrukce, vestavba a přístavba hotelu Litovel na památkově chráněné pěší zóně lázeňského města Luhačovice.

Produkty

Společnost IB & Partner s.r.o. nabízí tyto produkty: