Informace z oblasti fotovoltaiky

V LEVÉM MENU naleznete množství užitečných informací o právních předpisech souvisejících s fotovoltaikou (včetně informací o dotacích), o technologii PV modulů a také informační materiály, technické listy a další informace o PV produktech.

CO JE FOTOVOLTAIKA?

Fotovoltaika (PV = Photovoltaics) je způsob výroby elektrického proudu pomocí slunečního záření, které působí na polovodičový prvek. Tento princip je znám již skoro 100 let. První fotovoltaické články byly vyrobeny v 60. letech minulého století a na přelomu tisíciletí byl jejich rozvoj podpořen legislativou EU (Směrnice 2001/77/EC), o podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie“. Tento legislativní krok následně u jednotlivých národních vlád vedl k vzniku zákonů,které z PV technologie vytvořily ekonomicky zajímavou podnikatelskou aktivitu.

Naše společnost používá pouze amorfní BIPV (fotovoltaiku integrovanou do stavby) technologii, která má proti krystalickým solárním panelům několik zásadních výhod:

  • není potřeba stavební povolení a tedy ani projekt
  • není potřeba rozlehlý vhodný pozemek a je k dispozici mnoho střech
  • nepotřebuje orientaci na slunce
  • uvedení do provozu je několikanásobně časově kratší
  • vyšší výroba elektřiny z m2 aktivní plochy