Střešní solární elektrárna & SolarWin

Společnost IB & Partner s.r.o. nabízí střešní solární elektrárnu jako bezpečný a výnosný dlouhodobý investiční produkt = SolarWin. Má výhradní zastoupení italské firmy General Membrane a jako jediná na našem trhu prodává a pokládá fotovoltaické články z amorfního křemíku nakašírované na asfaltových pásech vysoké kvality a dlouhé životnosti.

Proč investovat do střešní solární elektrárny?

 • jedná se o ekonomicky výhodnou investici do hi-tech technologie
 • osvobození výnosů od daně z příjmů na 5 let
 • 2. odpisová skupina – možnost odpisu v 5 letech
 • životnost a výkon zařízení jsou výrobcem garantovány na 25 let
 • po 20 letech činí výkon solárních článků 84%
 • v souladu s českou legislativou podporující výrobu čisté energie Vám budou po celou dobu životnosti zařízení vypláceny za výrobu el. energie tzv. zelené bonusy, jejichž výše je garantována zákonem a bude se zvyšovat o inflační doložku
 • vyrobenou elektřinu můžete dále prodat nebo sami spotřebovávat
 • pro zajímavost uvádíme článek z MF Dnes ze dne 17. dubna 2009

Co Vám nabízíme?

 • propočet výkonu článků a výnosů ze zařízení
 • najdeme pro Vás vhodnou střechu pro umístění solárních článků dle Vašich představ o výši investice
 • zajistíme všechny potřebné právní dokumenty spojené s umístěním elektrárny na střeše jiného subjektu a napojení zařízení na síť distributora elektrické energie
 • rychlá montáž a uvedení do provozu
 • jako jediná firma v České republice nabízíme fotovoltaický střešní integrovaný systém (pdf) nové generace na asfaltových natavitelných pásech
 • údržba solárního systému po dobu jeho životnosti (neustálá kontrola výkonu zařízení a jeho čištění např. od sněhových srážek)
 • monitoring solárního systému po dobu jeho životnosti (budete mít neustálý přehled o tom, jak Vaše elektrárna pracuje)